jump to content

Yr unig ffordd i ddod i adnabod Gŵyr

Nid oes ffordd well o ddod i adnabod arfordir a chefn gwlad syfrdanol Gŵyr yn eu holl ogoniant na thrwy gerdded ei llwybrau a'i thraethau niferus. Fe welwch hoff leoliad newydd bob tro y byddwch chi'n dod yma.

Rydym ni'n helpu i gynnal a gwella llwybrau troed Gŵyr fel y gall pawb fwynhau cymaint o'r lleoliad syfrdanol hwn â phosib. Trwy weithio gyda sefydliadau fel Llwybr Arfordir Cymru a Thîm Mynediad Gwlad Cyngor Abertawe, rydym yn diogelu llwybrau troed Gŵyr mewn ffordd gynaliadwy.

Eisiau helpu? Rydym bob amser yn ddiolchgar am gefnogaeth ein haelodau a'n gweithgorau sy'n gwneud cyfraniad corfforol i gadw ein llwybrau troed yn y cyflwr gorau. Gallwch hefyd ddysgu sgiliau cynnal a chadw llwybrau troed! Os hoffech chi gymryd rhan, cysylltwch â ni.

Dangosir manylion y teithiau cerdded yn adran Rhaglen y wefan.

Gweithgorau

Mae cynnal llwybrau troed a gwella mynediad yn cyfrannu at annog gwerthfawrogiad a chariad at y Gŵyr. Mae gweithgorau, sy'n cynnwys aelodau Cyfeillion Gŵyr a Cherddwyr Abertawe, yn gweithio gyda'r awdurdod lleol ar gynnal a gwella llwybrau troed. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau wneud cyfraniad corfforol wrth ddysgu ac ymarfer sgiliau priodol.

Mae'r gwaith a wnawn yn cynnwys clirio llwybrau gydag offer llaw, strimwyr, peiriannau torri prysgwydd ayyb, atgyweirio ac adeiladu camfeydd a phontydd pren, gosod gatiau, ailosod ac adeiladu grisiau, cloddio llwybrau, gosod cyfeirbwyntiau ac ati.

Fel rheol, cynhelir ein gweithgorau llwybr troed ar ail ddydd Mercher pob mis ac weithiau ar adegau eraill hefyd. Rydym hefyd yn cwrdd o bryd i'w gilydd at ddibenion eraill fel glanhau traethau neu godi sbwriel. Byddai croeso mawr i unrhyw aelod sy'n dymuno ymuno â’r gweithgor.

Ymunwch ag Archwilwyr Ifanc Cymdeithas Gŵyr.

 

 

Dewch yn Aelod o Gymdeithas Gŵyr

Ymunwch â ni i fwynhau a diogelu'r ardal unigryw hon ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Aelodaeth.